Muutosturvavalmennus

Mitä muutosturva ja muutosturvalaki tarkoittavat?

Muutosturvalla tarkoitetaan toimintamallia, jonka tavoitteena on edesauttaa ja helpottaa tuotannollisista ja taloudellisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun tai työttömyysuhan alla olevan työntekijän työllistymistä uudelleen. 

Millaisia organisaatioita muutosturvalaki koskee?


Muutosturvalaki koskee organisaatioita, jotka
 

 • Työllistävät yli 30 työntekijää, ja 
   
 • Työntekijöiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.
   

Muutosturvavalmennukset ja koulutukset


Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu laissa säädettyjen muiden velvoitteiden lisäksi kustantaa irtisanotulle työntekijälle valmennusta tai koulutusta, joka edistää irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymistä. Valmennuksen tai koulutuksen (muutosturvavalmennus, muutosturvakoulutus, outplacement, uudellleensijoittumiskoulutus) sisältö voidaan sopia paikallisesti.
Valmennus tai koulutus tulee toteuttaa lähtökohtaisesti irtisanomisajan päättymisen jälkeen viimeistään 2 kuukauden kuluessa.

Muutosturva ja muutosturvalaki - Mikä muuttui 1.1.2023

Muutosturvan muutokset ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Käytännössä parannukset koskevat yli 55-vuotiaiden muutosturvaa. Alle 55-vuotiaiden osalta muutosturva säilyy ennallaan.

1.1.2023 alkaen muutosturvapaketin tavoitteena on edesauttaa yli 55-vuotiaan irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymistä. Muutosturvapaketti sisältää muutosturvarahan sekä muutosturvakoulutuksen.

Uudistunut muutosturvapaketti koskee niitä työntekijöitä, joilla täyttyvät kaikki alla listatut edellytykset:

 • työntekijän työsuhde on irtisanottu 1.1.2023 tai tämän jälkeen
 • työntekijä on täyttänyt 55-vuotta viimeistään irtisanomispäivänään
 • työntekijä on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomispäivästään
 • työntekijän työsuhde on päättynyt tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta, tai vaihtoehtoisesti
 • työntekijän työsuhde on päättynyt tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta enintään 30 päivän yhtäjaksoisilla keskeytyksillä.

Milloin muutosturvaan ei ole oikeutta

Työntekijällä ei ole oikeutta muutosturvapakettiin, mikäli 

 • Työsuhde on päätetty yhteisellä sopimuksella kuten kultaiseen kädenpuristukseen
 • Työsuhde on päättynyt työnantajan konkurssiin, kuolemaan tai yrityssaneeraukseen.

Muista muutosturvaan liittyvistä työntekijän oikeuksista ja työnantajan velvollisuuksista on säädetty muutosturvaa koskevassa laissa.


Lisätietoa ILOA Consultingin tarjoamista muutosturvavalmennuksista saat jättämällä yhteydenottopyynnön alta tai varaamalla tapaamisen. 

Menesty-piilotyonhaussa-hybridi