Mikä on koeaika ja mitä koeajasta tulee tietää?

Työsuhteen alkuvaiheeseen liittyy usein paljon tunteita. Voi olla, että olet hakenut jo pidemmän aikaa uutta työtä ja työtarjouksen saadessasi olet enemmän kuin valmis pistämään nimet paperiin ja aloittamaan työt. Koeaika on kuitenkin työoikeudellinen käsite, joka sinun on hyvä ymmärtää ennen kuin allekirjoitat työsopimuksesi. Pureudutaan tässä blogiartikkelissa syvemmin siihen, mikä on koeaika ja mitä koeajasta tulee tietää ennen kuin allekirjoitat työsopimuksesi.

Toivon, että luet tämän blogiartikkelin huolella, jotta tiedät mitä koeajasta sopiessa tulee huomioida.

Mikä on koeaika ja mitä koeajasta tulee tietää eli mitä varten koeaika on olemassa?

Koeaika tarkoittaa työsuhteen alkuun sovittavaa ajanjaksoa, jonka aikana työsuhde voidaan päättää ilman erillistä irtisanomisaikaa.

Käytännössä koeajalla on tarkoitus arvioida työsuhteen toimivuutta eli työntekijän soveltuvuutta työtehtävään, työyhteisöön, työympäristöön jne. Samalla koeaika on kuitenkin myös työntekijän tilaisuus arvioida työtehtävien, työympäristön ja työyhteisön sekä työskentelytapojen soveltuvuutta itselleen.

Koeajan tarkoituksena on siis nimenomaan antaa molemmille osapuolille mahdollisuus nähdä, kuinka hyvin työsuhde toimii.

Huomioita koeajasta

Koeaika ei ole pakollinen tai automaattisesti laista tuleva velvoite vaan siitä sovitaan aina erikseen työsopimuksella työnantajan ja työntekijän välillä.

Toisin sanoen mikäli työsuhteen purkamiselle tulee tarve myöhemmin eikä koeajasta olisi sovittu työsopimuksella, ei työsuhdetta voitaisi purkaa koeaikaan vedoten.

Koeajan pituus: lainmukaiset rajat ja mahdolliset poikkeukset

Työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa määritellään koeajan pituudesta. Yleinen käytäntö on, että koeaika voi olla enintään 6 kuukautta työsuhteen alusta lukien. Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika voi olla enintään puolet sopimuksen kestosta, kuitenkin enintään 6 kuukautta. Esimerkiksi, mikäli

  • määräaikainen työsuhteesi kestäisi 8 kuukautta -> Koeaika enintään 4 kuukautta,
  • määräaikainen työsuhteesi kestäisi 12 kuukautta -> Koeaika enintään 6 kuukautta,
  • määräaikainen työsuhteesi kestäisi 14 kuukautta -> Koeaika enintään 6 kuukautta.

Työnantajan ja työntekijän on myös aina mahdollista sopia lyhyemmästä koeajasta. Esimerkiksi siten, että vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen voidaan määrittää 4 kuukauden koeaika molempien osapuolten suostumuksella.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että samassa työtehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa vain kerran. Eli esimerkiksi mikäli 8 kuukauden määräaikaista työsuhdetta (jossa 4 kuukauden koeaika) jatkettaisiin toisella 8 kuukauden määräaikaisuudella, ei koeaikaa noudatettaisi enää uudestaan - mikäli tehtävät eivät olennaisesti vaihtuisi.

Koeaikaan liittyen (ja mahdollisten poikkeusten varalta) kannattaa aina kuitenkin tarkistaa, mitä työantajan noudattamassa työehtosopimuksessa sanotaan koeajasta ja sen sallitusta kestosta.

Koeaikapurku

Koeaikaan liittyy jonkin verran yksityiskohtia, jotka sekä työntekijän että työnantajan on hyvä muistaa siltä varalta, että työsuhde jouduttaisiin purkamaan koeajalla joko työnantajan tai työntekijän toimesta. Työsuhdetta ei nimittäin voi purkaa koeajalla mistä tahansa syystä.

(Oma henkilökohtainen mielipiteeni asiantuntija- ja esihenkilötyötä hakevien valmentajana on, että koeaika on hyvä asia, sillä aina perusteellinenkaan haastattelu ja tapaamiset eivät tuo esiin kaikkia yksityiskohtia, jotka voivat vaikuttaa työntekijän onnistumiseen työsuhteessa. Vaikka onkin aina mahdollista, että työsuhde puretaan koeajalla työantajan toimesta, toivoisin silti itse työntekijänä maksimikoeaikaa, jotta voisin myös itse arvioida työn soveltuvuutta minulle.)
 

Nyt tiedät mikä on koeaika ja mitä sinun tulee tietää koeajasta ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Kannattaa myös muistaa, että koeaika on hyvä hetki laittaa LinkedIn-profiili kuntoon, jotta uusi sidosryhmäsi löytää sinut helposti. Samalla et tuudittaudu liikaa uuden työn varaan, vaan tarjoat rekrytoijille ja headhuntereille mahdollisuuden löytää sinut myös jatkossa. Kun haluat optimoida LinkedIn-profiilisi löydettävään muotoon, tutustu LinkedIn-profiili kuntoon -verkkokurssiin tästä

LinkedIn-profiili kuntoon -verkkokurssi

Mitä mieltä olet tästä postauksesta?

Menesty-piilotyonhaussa-hybridi