Mikä on koeaikapurku ja mitkä ovat koeaikapurun perusteet?

Uutta työsuhdetta aloittaessasi törmäät hyvin todennäköisesti termiin koeaika. Tällä viitataan työsuhteen alkuun sovittavaan ajanjaksoon, jonka aikana työsuhde voidaan päättää ilman erillistä irtisanomisaikaa. Koeajan tarkoituksena on siis selvittää työn soveltuvuutta sinulle ja sinun soveltuvuutta työhön.

Koeaikaan liittyy olennaisesti myös mahdollisuus työsuhteen purkamisesta. Siltä varalta, että työsuhde puretaan koeajalla joko työnantajasi tai sinun toimestasi (tai harkitset koeaikapurkua), on sinun hyvä olla perillä perusasioista, joita koeaikapurkuun liittyy.

Koeaikapurku on nimittäin yksi niistä työoikeudellisista aiheista, jotka vaativat tarkkaa harkintaa ja joissa molempien osapuolten tulee noudattaa lakia. Käydään tässä blogiartikkelissa tarkemmin läpi, mikä on koeaikapurku ja mitkä ovat koeaikapurun perusteet.

Mikä on koeaikapurku ja mitkä ovat koeaikapurun perusteet?

Kuten monissa työoikeudellisissa kysymyksissä, myös koeaikapurku jakautuu kahteen osioon: perusteisiin ja toteuttamiseen. Koeaikapurulle tulee olla aina peruste ja koko prosessin täytyy noudattaa oikeita käytäntöjä.

Työsopimuslain mukaan koeaika ei ole automaattisesti voimassa, vaan siitä on sovittava työntekijän ja työnantajan välillä. Näin ollen myöskään koeaikapurkua ei voida tehdä mikäli koeajasta ei ole ennalta sovittu. Lisäksi koeaikapurku on aina tehtävä koeajan sisällä.

Koeaikapurun ajoitus ja syyt

Koeaikapurku on suoritettava koeajan kuluessa eli viimeistään viimeisenä koeaikapäivänä. Koeajan laskeminen tapahtuu kalenterikuukausittain.

Esimerkiksi, jos työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva ja työsopimuksella on sovittu 6 kuukauden koeajasta ja työsuhde alkaa 1.1.2024, koeaikapurku tulee tehdä viimeistään 30.6.2024.

Koeaikapurulle on oltava pätevät perusteet, kuten työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus, myöhästely, luvattomat poissaolot tai yleinen sopimattomuus työhön. Koeaikapurku ei koskaan saa perustua syrjiviin tai epäasiallisiin perusteisiin. Myöskään tuotannolliset ja taloudelliset perusteet eivät ole koeaikapurulle laillinen ja oikea peruste.

Toisaalta myös työntekijän on hyvä tiedostaa, että toisen työpaikan vastaanottaminen ei täytä koeaikapurun määritelmää vaan tällaisessa tilanteessa tulisi noudattaa normaalia irtisanomisaikaa. 

5CV-vinkkia_banneri (2160 x 600 px).png

Koeaikapurusta ilmoittaminen

Koeaikapurun voi tehdä kumpi tahansa osapuoli eli sekä työntekijä että työnantaja. Olennaista on, että koeaikapurusta on ilmoitettava toiselle osapuolelle, joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Jos henkilökohtaista ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä, voidaan ilmoitus toimittaa sähköisesti (tai kirjeitse). Pitkään on ollut vallalla ajatus, ettei koeaikapurun perusteita tarvitsisi ilmoittaa vaan työsuhteen purkamisen perusteluksi on riittänyt viittaus “Koeaika”. Nyttemmin oikeuskäytänteisiin on työriitalakimies.fi -sivustonkin mukaan muutoksia.

mika-on-koeaikapurku-ja-mitka-ovat-koeaikapurun-perusteet

Työntekijän oikeusturva ja koeaikapurkuperusteet

Työntekijällä on oikeus saada riittävät tiedot purkamisen syistä, jotta hän voi tehdä arvion koeaikapurun asiallisuudesta. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida, että työnantaja on velvollinen ilmoittamaan nämä purkuperusteet vain erikseen pyydettäessä.

Purkuperusteiden on oltava erittäin painavia ja niihin on vedottava 14 päivän kuluessa niiden toteamisesta.

Koeaikapurkuilmoituksessa on ilmoitettava syyt riittävän tarkasti, ja työntekijän niin pyytäessä, on työnantajan kerrottava peruste riittävällä tarkkuudella. Tämä on erityisen tärkeää työntekijän oikeusturvan kannalta.

Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävinä perusteina työnantajan tekemään purkamiseen koeajalla ovat esimerkiksi työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus, myöhästely, luvattomat poissaolot, yleinen sopimattomuus työhön tai sopeutumattomuus työpaikan olosuhteisiin. 

Laittoman koeaikapurusta tekee muunmuassa syrjivät perusteet ja esimerkiksi sellaisiin työpaikan ja työajan ulkopuolisiin tekijöihin liittyvät asiat, jotka eivät vaikuta työsuhteeseen.

Jos epäilet, että kohdallesi osunut koeaikapurku on ollut laiton (eli laiton irtisanominen), kannattaa ottaa pikimmiten yhteyttä oman liittosi juristiin sekä pyytämään työnantajalta kirjalliset perustelut koeaikapurun perusteista.

 

Nyt tiedät mikä on koeaika ja mitä sinun tulee tietää koeajasta ennen työsopimuksen allekirjoittamista.
Jos etsit asiantuntija- tai esihenkilötason työtä päällikkönä tai johtajana ja kaipaat apua työnhakuun käytännössä, varaa tästä kanssani maksuton tutustumistapaaminen – selvitetään yhdessä voisiko jokin valmennukseni sopia sinun tilanteeseesi.

Mitä mieltä olet tästä postauksesta?

Menesty-piilotyonhaussa-hybridi